Diensten 

voor bedrijven, overheid en particulieren

Vertaaldiensten op de volgende gebieden:
- juridisch (overeenkomsten, vonnisen, arresten, statuten, notariële aktes enz.);
- economisch;
- commercieel;
- bedrijfsleven
- agrarisch;
- overige

Tolkdiensten
- gerechtstolken
- gesprektolken
- simultaan tolken
- consecutief tolken
- telefoontolken

Overige diensten
- o.a. opstellen en schrijven van alle schrijven en businessplannen voor particulieren en ondernemers.
- correcties van vertalingen
- taalcursussen Pools voor Nederlanders en Belgen
- taalcursussen Nederlands voor Polen

Bezorgen van documenten en levering van vertalingen:
- per post
- per fax
- per e-mail
- persoonlijk